Om Malmö Cirkusskola

Malmö cirkusskola drivs som en förening. Högsta beslutande instans är föreningens styrelse. Vi startade vår verksamhet 1985 och har sedan dess bedrivit kurser i olika cirkuskonster. Malmö Cirkusskola är medlem i Svenska gymnastikförbundet. Cirkusskolan har över 300 aktiva medlemmar i åldern 3 - 50 år, men de flesta av våra elever är mellan 3 och 20 år.

Verksamheten består dels av kurser under terminerna och dels av offentliga föreställningar. Kurserna håller vi i Malmö och Lund.

Vi hade våra första föreställningar under sommaren 1986 på Barnens Scen i Folkets Park i Malmö. Under åren som gått har vi drivit kurser i olika ämnen och varje sommar har Barnens Scen varit den fasta punkten för barnens föreställningar.

Varje år sätts en föreställningstrupp samman av de elever som har varit med längst. De uppträder på Barnens Scen, festivaler, skolor och sjukhus. Föreställningarna äger rum främst under vår- och sommarperioden.