Lönelista för Malmö Cirkusskola

Fyll i det du jobbat under den senaste månaden. Lönelistan måste vara ifylld och inskickad senast den 10 i månaden efter för att du ska få lön den 25.

Fyll i en arbetsdag på varje rad, skriv datum, vad det är, tider, eller överenskommen projektlön.
Räkna samman längts ned.

Flytta dig mellan rutorna med hjälp av TAB-tangenten eller musen. Använd inte ENTER! Då skickas listan iväg direkt.

Exempel undervisning/prova på mm med timlön:
10/3 Steg 0,2,4 kl 15.45 - 20.00=4,25 timmar

Exempel projekt med gage:
7/9 föreställning Sturup 500 kr

 

För- och efternamn

E-postadress

Personnummer

Fyll i adress och bankuppgifter bara om någonting är ändrat sedan sist eller om det är första gången du skriver i lönelistan.

Adress

Postnummer

Ort

Clearingnummer och kontonummer

Vilken bank har du? tex Swedbank eller Nordea
Detta har jag jobbat:

Summa timmar:

Övrigt