Prova på cirkus

Vi erbjuder cirkusundervisning med olika inriktning till skolor, daghem, föreningar, bibliotek och fritidshem. Vi kan ordna kortare prova-på-arrangemang eller längre projekt som kan mynna ut i en föreställning. Vi gör gärna cirkusprojekt under skapande skola.

Vi kan även hålla i cirkusskola på företag eller konferenser för vuxna.

Kontakta oss via e-post info@malmocirkusskola.nu